बिहे अगाडि नै सुहागरात

भारतको एक समुदायमा बिहे अगाडि नै केटा-केटीले सुहागरात मनाउने मौका पाउँदछन् ।

छत्तिसगढको बस्तरमा बस्ने गोँड नामक आदिवासी समुदायमा बिहे अगाडि नै हनिमुन मनाउने अनुमति हुनछ । यो प्रथालाई घोटुल भनिन्छ ।

यो परम्पराको मुख्य उद्धेश्य किशोर किशोरीहरुलाई प्रशिक्षित गर्नु हो । यसका माध्यमबाट घर गृहस्थी तथा अन्य जिम्मेवारीहरुको बारेमा विवाह हुने क्रममा रहेका केटा केटीहरु दीक्षित हुन्छन् भन्ने मान्यता छ ।

घोटुल नामक यो परम्परा यस समुदायको लिंगोदेव नामक देवताले सुरु गरेको जनविश्वास छ ।